Thiết kế showroom, gian hàng triển lãm - Adina Việt Nam

Thiết kế Showroom
Home / Thiết kế Showroom

Showroom, gian hàng là cơ hội cho doanh nghiệp đưa sản phẩm dịch vụ trực tiếp tới khách hàng. Thiết kế gian hàng, showroom giúp khách hàng ấn tượng, khác biệt có thể gia tăng cơ hội quảng bá sản phẩm dịch vụ của công ty đến người dung cũng như đối tác. Đặc biệt, trong thế giới phẳng, việc tham gia các hội chợ, triển lãm đòi hỏi các doanh nghiệp có gian hàng, showroom chuyên nghiệp càng trở nên cấp thiết.

Tiêu chuẩn của  gian hàng/ showroom

Với hội trợ triển lãm, kích thước 1 gian tiêu chuẩn thường là 3*3m và một số tuỳ chỉnh kích thước khác tuỳ theo chương trình hội chợ

Với showroom giới thiệu sản phẩm, khó có kích thước nào là tiêu chuẩn, kích thước phụ thuộc vào sản phẩm, yêu cầu của thương hiệu, công ty đặt ra.

Độc đáo - khác biệt

TĂNG HIỆu quả bán hàng

Ý tưởng sáng tạo

Đồng bộ nhận diện Thương hiệu

QUY TRÌNH THIẾT KẾ SHOWROOM - GIAN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

QUY TRÌNH THIẾT KẾ SHOWROOM / GIAN HÀNG

  • Thu thập thông tin
  • Khảo sát thực tế (nếu cần)
  • Brainstorming ý tưởng
  • Thiết kế theo ý tưởng đã thống nhất
  • Quý khách phản hồi phương án thiết kế
  • Tinh chỉnh thiết kế cuối cùng
  • Bàn giao ấn phẩm

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

Để tăng hiệu quả của showroom / gian hàng trong việc tiếp thị sản phẩm, chúng tôi cung cấp các dịch vụ bổ trợ liên quan:

Thiết kế Catalogue

Thiết kế tài liệu bán hàng

Thiết kế tờ rơi

Tham khảo các dự án Adina đã thực hiện


Liên hệ với chúng tôi

    Call Now Button