Dịch vụ tư vấn kiến trúc thương hiệu - Adina Việt Nam

Tư vấn kiến trúc thương hiệu
Home / Tư vấn kiến trúc thương hiệu

Do đòi hỏi của thị trường có nhiều phân khúc khách hàng khác nhau tạo nên một doanh nghiệp có thể có nhiều thương hiệu khác nhau để tiếp cận với phân khúc thị trường mới.

Vấn đề quản trị thương hiệu được đặt ra “kiến trúc thương hiệu “ là công cụ được sử dụng để tạo ra tổng lực, sự phân vai minh bạch giữa các thương hiệu cụ thể, và tạo sức nâng cho thương hiệu. Kiến trúc thương hiệu là một cấu trúc nhằm tổ chức các thương hiệu nằm chung trong một danh mục với mục đích xác định rõ vai trò của từng thương hiệu, mối quan hệ giữa các thương hiệu trong doanh nghiệp và ngòa thị trường.

Doanh nghiệp của bạn nhiều Thương hiệu và cần chuyên gia tư vấn hãy liên hệ với Adina để được hỗ trợ, từ đó thực hiện bước đầu tiên là và .

THAM KHẢO CÁC DỰ ÁN ADINA ĐÃ THỰC HIỆN


[kkstarratings]


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hotline Hà Nội:   / Hotline Hồ Chí Minh: Email: info@adina.com.vn

Call Now Button