Xác định Sứ mệnh tầm nhìn giá trị cốt lõi thương hiệu - Adina Việt Nam

Sứ mệnh tầm nhìn giá trị cốt lõi thương hiệu
Home / Sứ mệnh tầm nhìn giá trị cốt lõi thương hiệu

Sứ mệnh tập trung vào hiện tại. Nó xác định rõ khách hàng, các quy trình quan trọng và nó định hướng cho bạn biết mức độ hoạt động cần triển khai.

Tầm nhìn tập trung vào tương lai. Nó là nguồn cảm hứng và động lực. Nó thường không chỉ mô tả tương lai của thương hiệu mà còn mô tả tương lai của toàn ngành/ lĩnh vực doanh nghiệp đó đang kinh doanh. Nó thậm chí còn tạo ra xu thế ảnh hưởng tới sự phát triển chung của toàn xã hội.

Giá trị cốt lõi hỗ trợ tầm nhìn, định hình văn hóa và phản ánh các giá trị của thương hiêu. Chúng là tinh hoa của bản sắc thương hiệu và các triết lý về giá trị.Thiết lập các giá trị cốt lõi mạnh mẽ sẽ tạo nên một thương hiệu bền vững.

Doanh nghiệp bạn là ai bạn cần chúng tôi hỗ trợ đồng hành cùng tìm ra những giá trị cho thương hiệu hãy liên hệ với Adina để được tư vấn, từ đó từ đó thực hiện bước đầu tiên là và .

THAM KHẢO CÁC DỰ ÁN ADINA ĐÃ THỰC HIỆN

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

    Call Now Button