Dịch vụ Đăng ký mã vạch sản phẩm - Adina Việt Nam

Đăng ký mã vạch sản phẩm
Home / Đăng ký mã vạch sản phẩm

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được. Hiện nay, một số lượng không nhỏ người tiêu dùng còn sử dụng mã số mã vạch để kiểm chứng nguồn gốc, xuất xử của hàng hoá. Do vậy, doanh nghiệp không thể bỏ qua kênh tạo dựng uy tín thương hiệu sản phẩm này khi đưa sản phẩm ra ngoài thị trường.

Tại sao phải đăng ký mã số mã vạch?

 • Tăng uy tín thương hiệu
 • Phục vụ bán hàng tự động
 • Phục vụ quản l‎í hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
 • Phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)

Đảm bảo tiến độ

Đăng ký thành công 100%

Kiểm tra miễn phí

Giải pháp trọn gói

Quy trình tư vấn đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ

 • Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.
 • Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.
 • Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.
 • Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch(theo mẫu).
 • Bản đăng ký Danh mục sản phẩm sử dụng  mã GTIN(theo mẫu).
 • Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu GS1 Việt Nam(theo mẫu).

Bước 2: đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1 Việt Nam) tại các cơ quan nhận hồ sơ
Doanh nghiệp sẽ cấp mã số doanh nghiệp, được hướng dẫn lập mã số vật phẩm và in mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa đúng theo các quy định kỹ thuật trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Doanh nghiệp phải nộp phí đăng ký mã vạch và hàng năm phải nộp phí duy trì sử dụng mã số mã vạch theo Thông tư 88/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bước 3: Nhận kết quả và bàn giao kết quả đăng ký mã số mã vạch cho khách hàng.

Tham khảo các dự án Adina đã thực hiện


Liên hệ với chúng tôi

  Call Now Button