Giải pháp Thương hiệu - Thiết kế ấn phẩm quảng cáo - Adina Việt Nam

Dịch vụ
Giải pháp Xây dựng Thương hiệu toàn diện
Home / Dịch vụ

QUY TRÌNH SÁNG TẠO

NGHIÊN CỨU

Bằng việc lắng nghe, thấu hiểu và nắm rõ các giá trị nội tại của Thương hiệu, kết hợp với các thông điệp khách hàng muốn truyền tải, chúng tôi nghiên cứu để đưa ra hướng đi tối ưu nhất.

BRAINSTORM

Chúng tôi trao đổi để có thể đưa ra những ý tưởng có thẩm mỹ cao nhất, đáp ứng được yêu cầu đặt ra và đảm bảo được khả năng ứng dụng mẫu thiết kế.

PHÁC THẢO

Các mẫu phác thảo giúp diễn họa ý tưởng trở nên trực quan, sau khi chắt lọc các mẫu thiết kế đẹp nhất sẽ được chúng tôi hoàn thiện

HOÀN THIỆN

Một mẫu thiết kế đẹp và truyền tải được thông điệp của khách hàng là chưa đủ, các phối cảnh thực tế sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được mẫu phù hợp

Call Now Button