Thiết kế nhận diện truyền thông chiến dịch chống rác thải nhựa của Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam
Home / Thiết kế nhận diện truyền thông chiến dịch chống rác thải nhựa của Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam

Hưởng ứng Phong trào “Chống rác thải nhựa” do Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN đã đẩy mạnh truyền thông cho phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng nhiều hình thức, một trong đó là Bộ nhận diện phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Adina thực hiện thiết kế bộ nhận diện truyền thông bao gồm các sản phẩm được sử dụng phổ biến nhằm mục đích truyền thông mạnh mẽ hơn đến Hội viên, Phụ nữ cả nước về phong trào “Chống rác thải nhựa” cũng như nhấn mạnh vai trò của Phụ nữ trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, lan tỏa đến cộng đồng.

XEM TIẾP

Call Now Button