Các lỗi thường gặp của Start-up khi xây dựng Thương hiệu

Home / Xây dựng thương hiệu / Các lỗi thường gặp của Start-up khi xây dựng Thương hiệu
[vc_Nike Air Pegasus 83/30 Women’s column]

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP CỦA START-UP KHI XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Doanh nghiệp thường hiểu nhầm về xây dựng thương hiệu. Có thể kể đến như sau:

  • Xây dựng thương hiệu chỉ dành cho những doanh nghiệp có nhiều tiền
  • Xây dựng thương hiệu chỉ cần có logo đẹp và chuyên nghiệp
  • Xây dựng thương hiệu không dành cho những doanh nghiệp ít người
  • Khi nào có đủ tiền sẽ tập trung xây dựng thương hiệu

Những hiểu lầm như trên có thể khiến Athletic Bilbao Kit History startup hay những doanh nghiệp nhỏ rơi vào vòng xoáy, muốn tạo dựng uy tín cần thể hiện chuyên nghiệp, nhưng muốn chuyên nghiệp phải có thương hiệu , có tiền mới làm thương hiệu, chưa có tiền chưa làm thương hiệu chuyên nghiệp được…. Lối tư duy này hạn chế cơ hội của chính các doanh nghiệp. Hãy ghi nhớ, mọi thương hiệu lớn đều bắt đầu từ một cơ sở nhỏ. Việc xây dựng thương hiệu nên triển khai càng sớm càng tốt, từ những điều rất nhỏ và nên ắt đầu từ cả hai góc độ, xây dựng thương hiệu cá nhân chủ doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Nike Air Pegasus 83/30 Women’s Nike Air Pegasus 83/30 Women’s Nike Air Pegasus 83/30 Women’s Nike Air Pegasus 83/30 Women’s

Call Now Button