Author: thongnt

Home / Author Archive
Kết quả khác nhau giữa hai Thương hiệu Sữa thật – Cafe Thật
thongnt | 10 Tháng Tám
Mới đây trong một chiến dịch quảng cáo mới cho thương hiệu sản phẩm Vinacafe của Masan, Vinacafe đã đưa ra
Read More
Vai trò của Brand Guideline trong việc Xây dựng Thương hiệu
thongnt | 23 Tháng Bảy
Brand Guidelines là gì ? Brand Guidelines là một bộ cẩm nang thương hiệu được doanh nghiệp sử dụng nội
Read More
Khắc phục khủng hoảng thương hiệu trong thế giới ảo
thongnt | 16 Tháng Bảy
Tính cách đại diện cho con người bạn, còn danh tiếng đơn thuần là những gì những gì người khác
Read More
Giải pháp xử lý khủng hoảng, quản lý thương hiệu trực tuyến SocialMe
thongnt | 16 Tháng Bảy
SocialMe là một gói giải pháp thu thập và phân tích dữ liệu từ internet ,phục vụ xử lý khủng
Read More
Lợi ích của xây dựng Thương hiệu
thongnt | 8 Tháng Bảy

Thương hiệu được biết đến như một phương thức để phân biệt hàng hóa dịch vụ của nhà sản xuất, nhà

Read More
Call Now Button