Dự án thiết kế tờ gấp dịch vụ Product List (Mobifone) - Adina Việt Nam

Thiết kế Tờ gấp dịch vụ Product list
Home / Thiết kế Tờ gấp dịch vụ Product list

HIỆN TRẠNG

Adina là đơn vị đối tác của Trung tâm công nghệ thông tin Mobifone trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo. Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, phát triển mới các phần mềm, cung cấp  ứng dụng Công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ, dịch vụ phần mềm… cho các đơn vị, khách hàng trong và ngoài Tổng Công ty

GIẢI PHÁP

Adina chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh toàn bộ các sản phẩm công nghệ, phần mềm ứng dụng tin học của Trung tâm công nghệ thông tin Mobifone. Nhóm chuyên viên từ copywrite, chăm sóc khách hàng, thiết kế luôn đồng hành với Mobifone từ việc nghiên cứu đưa ra giải pháp và triển khai

THÔNG ĐIỆP

Rất nhiều gói sản phẩm phần mềm của Mobifone đã được Adina xây dựng hình ảnh, thiết kế tờ gấp quảng cáo đồng bộ, nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin, giá trị trong thời gian nhanh nhất. Chúng tôi hi vọng góp sức thúc đẩy hiệu quả công việc của doanh nghiệp nhanh chóng và chủ động.

Product list 1Product list 2Product list 3-01

XEM TIẾP


Project Details

Client: Mobifone - Trung tâm Công nghệ Thông tin

Date: 21/07/2016

Online: www.adina.com.vn

Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, phát triển mới các phần mềm
cung cấp ứng dụng Công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ, dịch vụ phần mềm... cho các đơn vị, khách hàng trong và ngoài Tổng Công ty

Call Now Button