Thiết kế Profile Tổng công ty Phát điện 3 EVNGENCO 3
Home / Thiết kế Profile Tổng công ty Phát điện 3 EVNGENCO 3

Hiện trạng

Tổng công ty phát điện 3 chính thức họat động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2018,EVNGENCO 3 mong muốn có một ấn phẩm mang dấu ấn thương hiệu của doanh nghiệp, thể hiện được lĩnh vực ngành nghề và truyền tải được thông điệp của EVNGENCO 3, Adina Việt Nam hân hạnh được thực hiện mẫu thiết kế profile EVNGENCO 3.

Giải pháp

Mẫu thiết kế profile EVNGENCO 3 được Adina Việt Nam phát triển thể hiện rõ nét tín hiệu nhận diện thương hiệu với việc sử dụng tone màu chủ đạo là màu logo. Đồ họa chủ đạo bìa sử dụng khối hình tròn như tuabin phát điện (giá trị cốt lõi), kết hợp với các nét đồ họa mang tính công nghệ – hiện đại thế hiện sự phát triển

Thông điệp

Profile EVNGENCO 3 truyền tải được rõ nét thông điệp cần truyền tải, thể hiện được các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp đồng thời thể hiện được sự thay đổi – phát triển, bắt kịp xu hướng hiện đại với các giá trị bền vững với môi trường – con người.


Call Now Button