Thiết kế Logo Lạc Hồng

Home / Thiết kế Logo Lạc Hồng

HIỆN TRẠNG

Lạc Hồng là một đơn vị đào tạo và cung ứng nhân lực, với tôn chỉ thương hiệu mang đậm tính nhân văn, mong muốn được đóng góp cho cộng đồng, đưa những người con Lạc Hồng tiếp bước thành công bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

GIẢI PHÁP

Lạc Hồng mong muốn một mẫu thiết kế logo dễ nhận biết, tạo liên tưởng đến đơn vị du học, cung ứng nhân lực. Để có thể tạo dựng cơ hội có tương lai tươi sáng. Adina đã sử dụng biểu tượng chim Hạc – Lạc Việt.

THÔNG ĐIỆP

Biểu tượng vươn cao vút bay với các giá trị nâng đỡ phía dưới là Học thức – Nhiệt huyết và Hoài bão. Màu sắc logo được sử dụng với 3 tone màu, thể hiện sự đa dạng, năng động của Lạc Hồng.

thiet-ke-logo-lac-hong-01thiet-ke-logo-lac-hong-1thiet-ke-logo-lac-hong-2thiet-ke-logo-lac-hong-3thiet-ke-logo-lac-hong-4thiet-ke-logo-lac-hong-5

lac-hong-stationery

lac-hong-stationery2lac-hong-stationery3


Thiết kế Logo Lạc Hồng
9 5
Project Details

Client: Lạc Hồng

Date: 13 Tháng Chín, 2016

Online: www.adina.com.vn

Công CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Lạc Hồng
Đào tạo nhân lực và xuất khẩu lao động.


 Previous Next 

HANOI CSS 098 771 2288 HCMC CSS 093 606 8626 DOWNLOAD PROFILE START PROJECT

Hotline: 0987712288

Download Profile