Dự án thiết kế Logo Bất động sản Đô thị Hải Phòng - Adina Việt Nam

Thiết kế Logo Bất động sản Đô Thị Hải Phòng
Home / Thiết kế Logo Bất động sản Đô Thị Hải Phòng

HIỆN TRẠNG

Công ty Đô thị Hải Phòng trước đây phát triển hai thương hiệu song song là Đô thị Hải Phòng và Nhà đất Hải Phòng với hai website giao dịch độc lập, cùng hai hệ thống nhận diện khác nhau. Được thành lập từ năm 2006 đến nay hai thương hiệu đã tạo dựng được mức độ uy tín cao, mong muốn của Ban lãnh đạo công ty muốn hợp nhất hai Thương hiệu làm một với hệ thống nhận diện chung nhưng tồn tại song song trong một.

GIẢI PHÁP

Với hai mẫu logo cũ có biểu tượng và màu sắc khác nhau, Adina đã đưa ra giải pháp phát triển chỉnh sửa lại biểu tượng cũ mang tính kế thừa từ nằm những ngày đầu thành lập. Màu sắc của cả hai logo đã được kết hợp vào trong một, cụm tên Thương hiệu được thay bởi font chữ không chân mạnh mẽ với những chi tiết cắt tạo khối 3D.

THÔNG ĐIỆP

2 tên Thương hiệu cũ đều được đưa vào trong một mẫu thiết kế Logo thống nhất, giúp giữ nguyên mức độ nhận biết kết hợp với việc sử dụng 2 màu sắc nhận diện cũ vào một. Mẫu logo mới đem lại một diện mạo mới hiện đại khỏe khoắn hơn cho Thương hiệu Đô thị Hải Phòng.

thiet-ke-do-thi-hai-phong-1thiet-ke-do-thi-hai-phong-2thiet-ke-do-thi-hai-phong-3thiet-ke-do-thi-hai-phong-4

XEM TIẾP


Project Details

Client: Đô thị Hải Phòng

Date: 17/11/2016

Online: www.adina.com.vn

Đô thị Hải Phòng (Bộ nhận diện thương hiệu)
Nhà đất Hải Phòng

Call Now Button