Dự án thiết kế nhận diện online tổ chức UNDP - Adina Việt Nam

Thiết kế Bộ nhận diện UNDP – Trung tâm báo chí
Home / Thiết kế Bộ nhận diện UNDP – Trung tâm báo chí

Hiện trạng

Trung tâm báo chí UNDP là đơn vị tích cực thực hiện và truyền thông các chương trình hỗ trợ cho quá trình phát triển công bằng, hòa đồng và gắn với các quyền con người tại Việt Nam. Trung tâm liên tục có những bản tin, e-newletter thông tin về các hoạt động của UNDP. Bộ nhận diện online của UNDP yêu cầu vừa tuân thủ đúng với hệ thống toàn cầu, vừa tạo được bản sắc gần gũi với người dân Việt Nam

GIẢI PHÁP

Dựa vào bộ nhận chung của UNDP Liên hợp quốc, Adina đã đưa ra quy chuẩn về cách sử dụng logo, các màu sắc bổ trợ và bố cục chung cho toàn bộ các ấn phẩm số. Việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu online này sẽ giúp cho việc ứng dụng vào các ấn phẩm khác được đồng bộ và khoa học.

Thông điệp

Thông điệp mà bộ nhận diện online đem đến cho người xem là một màu xanh hòa bình, thể hiện đúng giá trị cốt lõi của UNDP là giúp các quốc gia tăng trưởng công bằng và hòa đồng nhằm giải quyết những bất bình đẳng và chênh lệch đang gia tăng trong xã hội , các quyền con người và khả năng tiếp cận công lý cũng như về phát triển bền vững nhằm trả lời các câu hỏi mới đặt ra về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

UNDP-Guideline_1_Page_01UNDP Guideline_1_Page_02UNDP Guideline_1_Page_03UNDP Guideline_1_Page_04UNDP Guideline_1_Page_05UNDP Guideline_1_Page_06UNDP Guideline_1_Page_07UNDP Guideline_1_Page_08UNDP Guideline_1_Page_09UNDP Guideline_1_Page_10UNDP Guideline_1_Page_11UNDP Guideline_1_Page_13UNDP Guideline_1_Page_14UNDP Guideline_1_Page_15UNDP Guideline_1_Page_16UNDP Guideline_1_Page_17UNDP Guideline_1_Page_18UNDP Guideline_1_Page_19UNDP Guideline_1_Page_20UNDP Guideline_1_Page_21UNDP Guideline_1_Page_22UNDP Guideline_1_Page_23UNDP Guideline_1_Page_25UNDP Guideline_1_Page_26UNDP Guideline_1_Page_27

XEM TIẾP


Project Details

Client: UNDP

Date: 20/07/2016

Online: www.adina.com.vn

Công việc hiện nay của UNDP tại Việt Nam là xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Các chương trình/dự án của UNDP nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển công bằng, hòa đồng và gắn với các quyền con người tại Việt Nam

Call Now Button