Dự án thiết kế bao bì kem dưỡng da SOISAM - Adina Việt Nam

Thiết kế Bao bì Kem dưỡng da SOISAM
Home / Thiết kế Bao bì Kem dưỡng da SOISAM

HIỆN TRẠNG

GIẢI PHÁP

THÔNG ĐIỆP

Project Details

Client: Kem dưỡng da SOISAM

Date: 12/11/2018

Online: www.adina.com.vn

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (Thiết kế bao bì)
IRDOP

Call Now Button