Dự án thiết kế bao bì kem dưỡng da ban đêm Zini Hoàng - Adina Việt Nam

Thiết kế Bao bì Kem dưỡng da ban đêm Zini Hoang
Home / Thiết kế Bao bì Kem dưỡng da ban đêm Zini Hoang

HIỆN TRẠNG

GIẢI PHÁP

THÔNG ĐIỆP

Project Details

Client: Kem dưỡng da ban đêm

Date: 11/11/2018

Online: www.adina.com.vn

Night Cream (Thiết kế bao bì)
Zini Hoàng

Call Now Button