TỈ LỆ CHUYỂN ĐỔI TRÊN WEBSITE

Home / Nhận diện thương hiệu / TỈ LỆ CHUYỂN ĐỔI TRÊN WEBSITE

Để biết chạy quảng cáo hiệu quả hay không, trước tiên phải đánh giá chất lượng website, ở đây là tỉ lệ chuyển đổi của website

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến lượng chuyển đổi

ti-le-chuyen-diu-tren-website-1

Nhân tố quan trọng tối cần thiết để ảnh hưởng đến lượng chuyển đổi

– Giao diện website

– Nội dung, hình ảnh trên website

– Dịch vụ cung cấp

– Khách hàng

– Trải nghiệm người dùng

Trên đây là những yếu tố cơ bản quyết định đến uy tín của website, ảnh hưởng đến tỉ lệ chuyển đổi của khách hàng.

2. Nhân tố quan trọng

Nhân tố quan trọng tối cần thiết để ảnh hưởng đến lượng chuyển đổi

ti-le-chuyen-diu-tren-website-2

– Giao diện website

– Hình ảnh, nội dung website

– Dịch vụ cung cấp

3. Khi nào thì có thể quảng cáo

Để đánh giá mức độ chuyển đổi trên website khá khó khăn, chúng tôi chỉ có thể đánh giá theo 3 mức độ, dưới trung bình, trung bình, trên trung bình

ti-le-chuyen-diu-tren-website-3

Dưới trung bình: website giao diện kém, nội dung ít, hình ảnh kém chuyên nghiệp, không được đầu tư, thông thường những website này thiết kế theo ý của chủ doanh nghiệp hoặc công ty chuyên về code web. Với chất lượng này lượng liên hệ đạt được dưới 5 liên hệ / tuần

ti-le-chuyen-diu-tren-website-4

Trung bình: website giao diện trung bình, được đầu tư về hình ảnh, nội dung rõ ràng, khách hàng dễ tìm kiếm thông tin, không được nghiên cứu về trải nghiệm người dùng. Với chất lượng website này lượng liên hệ 1-3 /ngày

ti-le-chuyen-diu-tren-website-5

Trên trung bình: giao diện website chất lượng, nội dung hình ảnh được đầu tư theo concept, có nhận diện thương hiệu, khác biệt dịch vụ, cam kết khách hàng. Tối ưu trải nghiệm người dùng. Với chất lượng website này lượng liên hệ 5-7/ ngày (có thể hơn)

Lưu ý rằng, số liệu về lượng liên hệ này không áp dụng cho doanh nghiệp bán lẻ.