quảng cáo ấn tương

Home / quảng cáo ấn tương
Case study: Quảng cáo in của KFC
thongnt | 10 Tháng Năm

Vào tháng 4/2018, Ogilvy đã thực hiện chiến dịch quảng cáo mới cho KFC Hong Kong. Sản phẩm được quảng

Read More

Hotline: 0987712288

Download Profile