Author: Nguyễn Như Quỳnh
Home / Author Archive
Adina tuyển dụng nhân viên thiết kế
ADINA VIỆT NAM TUYỂN GẤP 01 THIẾT KẾ VÀ 03 THỰC TẬP THIẾT KẾ
Nguyễn Như Quỳnh | 8 Tháng Bảy

1. Graphic Designer Số lượng: 02 Graphic Designer 03 Thực tập thiết kế + Làm việc từ thứ 2 –

XEM
Tuyển dụng copy writer tại Adina
TUYỂN DỤNG COPY WRITER
Nguyễn Như Quỳnh | 8 Tháng Bảy

TUYỂN GẤP!!! 02 NHÂN VIÊN VIẾT NỘI DUNG VÀ 02 THỰC TẬP VIẾT NỘI DUNG BẠN SẼ LÀM VIỆC THẾ

XEM
6 bước Xây dựng thương hiệu cá nhân 0 ĐỒNG
Nguyễn Như Quỳnh | 4 Tháng Bảy

6 BƯỚC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN 0 ĐỒNG Nghe thì có vẻ không tưởng mà lại có thật

XEM
Call Now Button