Chân dung khách hàng mục tiêu là gì?

Author: Nguyễn Mai Hoa
Home / Author Archive
Chân dung khách hàng mục tiêu là gì?
Nguyễn Mai Hoa | 13 Tháng Tám

Với bất kỳ một đơn vị nào, khi bắt đầu phát triển chiến lược phân tích thị trường hoặc đưa

XEM
Customer Journey là gì? Cách tạo bản đồ hành trình khách hàng hiệu quả
Nguyễn Mai Hoa | 13 Tháng Tám

Bạn muốn tạo dựng ngay ấn tượng đáng nhớ vào tâm trí khách hàng từ những trải nghiệm đầu tiên?

XEM
Customer experience là gì: Định nghĩa, tầm quan trọng, cách đo lường
Nguyễn Mai Hoa | 13 Tháng Tám

Customer Experience được coi là một trong những yếu tố đánh giá khả năng thành công của một doanh nghiệp?

XEM
Nhân khẩu học là gì? Ứng dụng nhân khẩu học trong các doanh nghiệp
Nguyễn Mai Hoa | 13 Tháng Tám

Trong quá trình nghiên cứu chiến lược thương hiệu, nhân khẩu học đóng vai trò quan trọng. Hiểu được nhân

XEM
Tư vấn chiến lược định vị thương hiệu
Tư vấn chiến lược định vị thương hiệu và bài học lớn từ các đơn vị mạnh
Nguyễn Mai Hoa | 7 Tháng Tám

Chiến lược định vị thương hiệu xuất phát từ định vị sản phẩm và thị trường mục tiêu. Định vị

XEM
Truyền thông thương hiệu là gì
Truyền thông thương hiệu là gì? Chiến lược kế hoạch của truyền thông thương hiệu với độ phủ cao
Nguyễn Mai Hoa | 27 Tháng Bảy

Để đưa sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp chạm tới nhu cầu của khách hàng, truyền thông thương hiệu

XEM
Call Now Button