Tài liệu marketing

Home / Tài liệu marketing
thiết kế brochure
Thiết kế brochure: 25 thủ thuật tạo dựng những công cụ Marketing (P4)
thongnt | 6 Tháng Sáu

16. Những miếng cắt hình xúc sắc. Các nét cắt tạo ra những khoảng trống để hé lộ một phần

Read More
thiết-kế-brochure-05
Thiết kế brochure: 25 thủ thuật tạo dựng những công cụ Marketing (P3)
thongnt | 30 Tháng Năm

11. Sử dụng hoa văn như một yếu tố đồ họa trong thiết kế brochure. Để truyền tải thông điệp của

Read More
HANOI CSS 098 771 2288 HCMC CSS 093 606 8626 DOWNLOAD PROFILE START PROJECT

Hotline: 0987712288

Download Profile